Lični podaci primaoca zakupa

Podaci o zaposlenju / prihodima

Podaci o mesečnim izdacima / rashodima

Podaci o imovini

Obavezujemo se da ćemo Vas u slučaju promene vlasničke i kontrolne strukture, u pisanoj formi obavestiti o istom.
U skladu sa članom 10. Zakona o zaštiti podataka ličnosti, dajem izričitu saglasnost da Porsche Mobility d.o.o. ima pravo da podatke iz ovog dokumenta, ukoliko se ukaže potreba za tim, prosledi u centralnu bazu podataka Volkswagen AG grupe, članovima Porsche Finance Group, članovima svojih organa, svojim osnivačima, zaposlenima u Porsche Mobility d.o.o., spoljnom revizoru, drugim licima koji zbog prirode posla koji obavljaju moraju imati pristup takvim podacima.
Pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću potvrđujem da su dati podaci u okviru Zahteva i Izjave u potpunosti istiniti.

Fizička lica

Porsche Mobility zadržava pravo da zatraži dodatna dokumenta radi procene boniteta podnosioca zahteva.
Porsche Mobility zadržava pravo da zatraži dodatna sredstva radi obezbeđenja plaćanja po osnovu Ugovora o zakupu, kao što su solidarni jemac i drugo.
Vozila koje Porsche Moiblity daje u zakup moraju biti potpuno kasko osigurana od rizika krađe i utaje..
Kasko osiguranje možete zaključiti sa Uniqa osiguranjem, Generali osiguranjem Srbija, Dunav osiguranjem i Wiener Stadische osiguranjem.

Napomena:
Da bi Zahtev ušao u proceduru obrade, obavezno je popunjavanje Zahteva u celosti, uz dostavljanje celokupne dokumentacije za procenu boniteta kao i kopije ličnog dokumenta podnosioca zahteva.
Žirant popunjava zahtev u celosti.

Zakupac - fizičko lice, izjavljujem da ću Ugovor/e o zakupu zaključiti u svoje ime i za svoj račun i da nema prikrivenih poverilačkih odnosa sa drugim pravnim i/ili fizičkim licima po osnovu zaključenja ovog/ovih Ugovora.